Vēsture
1997
Jūrmala
1999
Rīga
2001
Rīga
2003
Rīga
2005
Rīga
1977 Jūrmala
No 1977.gada reizi katros divos gados notikuši Starptautiskie dokumentālā kino simpoziji, kuros satikās ievērojami kinodokumentālistikas teorētiķi un praktiķi, lai kopîgi analizētu šī mākslas veida attīstības tendences un vadošās problēmas. Šie simpoziji daudz deva latviešu dokumentālā kino labās slavas nešanai pasaulē un, no otras puses, regulāri iepazīstinåja Latvijas kinodokumentālistus, kritiķus, studentus un žurnālistus ar labākajām Eiropas dokumentālām filmām un teorētiskās domas sasniegumiem. Simpozija diskusijas un teorētiskās atziņas regulāri apkopoja un publicēja  materiālu kråāumos, tos atspoguļoja dalībvalstu speciālā prese.

Līdz 1997. gadam Simpoziju norises vieta bija Jūrmala, bet no 1999. par Rietumu un Austrumu dokumentālistu tikšanās un pieredzes apmaiņas vietu kļuvusi Rīga.Simpozijā parasti piedalās dokumentālās filmas un dalībnieki no Latvijas, Bulgārijas, Čehijas, Polijas, Ungārijas, Dānijas, Igaunijas, Krievijas, Lietuvas, Norvēģijas, Somijas, Vācijas, Zviedrijas.
Simpozija dalībnieki vienpråtîgi atzina, ka Rīgas starptautiskais dokumentālā kino simpozijs atradis savu neaizpildītu nišu Eiropas kino ainavā. Tue Steen Muller (Eiropas Dokumentālā kino tīkla direktors), kas labi pārzina līdzīgus pasākumus Eiropā ir atzinis, ka mūsu simpozijs to vidū ieņem savu īpašo vietu.
Romualda Pipara
foto
e-mail:
latfilma@erseta.lv
www.latfilma.lv - Home
Filmmakers
Organisations
Films
News!
Materials published in this web site are subjects to copyright. No copying or
publishing permitted without written authorisation from authors of this material.
Information provid
er: Baiba Urbāne EDKSGILDE. Information provider is responsible for the contents of published materials.
Design and sequence © Gilde film studio, 1998