Members of The LATVIAN FILMMAKERS UNION

Contact person: Ieva Romanova
Address:
Elizabetes iela 49
Riga, LV-1010, Latvia
Phone: +371 67288536, +371 67288537
Fax: +371 67240543, mob +371 26440470

Members:
Deceased members:
Daira
Aina
Arnis
Inga
Atis
Ināra
Andrejs
Juris
Edgars
Dzintra
Liene
Sarmīte
Balode
Guna
Balodis Gunārs
Gunārs
Ella Kristīne
Vija
Vija
Bernade
Lita
Bērziņa
Aija
Ansis
Māris
Dzintra
Agris
Arta
Bite
Marta
Bley Stafecka Lazdiņa
Aija
Igors
Brigita
Kaspars
Juta
Varis
Larisa
Mārtiņš
Uldis
Maija
Imants
Māris
Baiba
Inese
Leonīds
Ilona
Indra
Renāte
Celma
Rūta
Una
Jānis
Elmārs
Jānis
Džeina
Cinkuss
Roberts
Rita
Aivars
Izolde
Skaidra
Aleksandrs
Dišlere
Madara
Baiba
Uldis Reinis
Agris
Dzene
Zane
Jānis
Uģis
Brigita
Emīlija
Laima
Valdis
Jānis
Dzidzis
Sarmīte
Esmeralda
Ermansons
Egīls
Andrejs Edvīns
Hercs
Valentīna
Laima
Aivars
Mārtiņš
Rūta
Gaļina
Dzintra
Gints
Viktors
Astrīda
Aleksandrs
Gunta
Ludmila
Baiba
Maija
žĢirts
Igors
Uldis
Edmunds
Andris
Ints
Valdemārs
Jānis
Sandris
Maruta
Ieva
Mārtiņš
Kaimiņš
Artuss
Vents
Vieturs
Vizma
Rolands
Ivo
Kalvāne
Gita
Kaminskis
Jānis
Lelde
Jānis
Nikolajs
Juris
Andris
Ilze
Ēriks
Normunds
Mārtiņš
Kolbergs
Andris
Ināra
Gļebs
Gedimins
Oļegs
Līga
Jurģis
Zigfrīds
Arvīds Zigurds
Pēteris
Ralfs
Dzintars
Ģirts
Harijs
Jāzeps
Ieva
Monika Vera
Lācis
Eriks
Ēvalds
Mārcis
Alvis
Lauriņa Dagmāra
Lejiņš
Armīns
Lepeško
Henriks
Līce
Silvija
Līcis
Aivars Imants
Ličovs
Viktors
Liepa
Dace
Liepiņa
Lilija
Liepiņa
Līga
Linē
Aldis
Līne
Maija
Liniņa
Māra
Ločmele
Lūcija
Luhaers
Kristians
Lūkina
Indra
Maksurovs
Viktors
Tālivaldis
Martini
Renāte
Martinsone
Mirdza
Martinsone
Ilze
Martinsons
Ivo
Martinsons
Uldis
Matīss
Neils
Matveka
Sarma
Meidropa
Ārija
Mengots
Alvis
Mielava
Iveta
Milbrets
Jānis
Milbrets
Mārtiņš
Millere
Vija
Andris
Musņicka
Tamāra
Naaris
Marika
Nevarauska
Kristīne
Nikolajevs
Sergejs
Odiņš
Kaspars
Jevgēņijs
Patrikejeva
Anna
Pavlovskis
Andris
Pērkone
Inga
Perveņecka
Margarita
Petrockis
Harijs
Petrockis
Harijs
Pilipsons
Henrihs
Piņķis
Varis
Romualds
Pitruka
Ieva
Pjatkins
Anatolijs
Poškus
Juris
Preiss
Elza
Andris
Puriņš
Andris
Jānis
Putniņš
Māris
Rācenājs
Gunārs
Rage
Leo
Raits
Aigars
Razuma
Regīna
Agris
Reitere
Elīna
Resnais
Modris
Ridūze
Dace
Riekstiņš
Aivars
Rikarde
Skilla
Rikards
Rodrigo
Ritenbergs
Haralds
Romanova
Ieva
Andris
Rožlapa
Dace
Rožlapa
Dailis
Rožlapa
Ieva
Rubene
Terēzija
Rudzītis
Kārlis
Ruka Birzule
Elvita
Sarma
Benita
Saulīte
Zigrīda
Askolds
Sautiņš
Valters Jānis
Mihails
Selecka
Maija
Ivars
Seleckis
Andrejs Viesturs
Sila
Sandra
Sīmane
Aiva
Sīmanis
Dāvis jun.
Skapāns
Nils
Skulte
Gvido
Slucka
Ināra
Spanovskis
Harijs
Stiebra
Rozālija
Strautmane
Rasa
Jānis
Strenga
Juris
Stungure
Zigrīda
Sukuts
Augusts
Surdeko
Margarita
Šalkone Radzi?a
Elza
Šildknehts
Viktors
Šņore
Egīls
Šteina
Baiba
Šteina
Anna
Šteins
Uldis
Tīrons
Uldis
Trekteris
Guntis
Trumpe
Ilze
Trups
Pēteris
Upmalis
Gatis
Urbāne
Baiba
Urbaste
Ruta
Anita
Valters
Raits
Vāne
Elīna
Varslavāne
Večella
Veiss
Uldis
Veldre
Biruta
Vērdiņš
Mārtiņš
Verhoustinskis
Andrejs
Vidauska
Ilze
Viduleja
Anna
Vīksne
Juris
Vilgerte
Regīna
Vingris
Jānis
Vinovskis
Roberts
Vītola
Ilze
Vītoliņa
Ilze
Zagorskis
Rolands
Kalvis
Zariņa
Guna
Zazerska
Elīna
Zemels
Genādijs
Zīle
Austra
Znotiņš
Aivars Pēteris
Zviedris
Ivars
Zvīgulis
Kaspars
Zvirbulis
Miks
Želve
Kristīne
Laima
Āboltiņš
Aleksandrs
AntmanisBrieditis
Alfrēds
Armands
Pāvels
Artmane
Vija
Avens
Harijs
Berga
Ilga
BērziņaPriede
Lilita
Bērziņš
Leonīds
Blumbergs
Voldemārs
Blūmentāls
Georgs
Jānis
Brenčs
Aloizs
Briedis
Jānis
Burovs
Arnolds
Cepurnieks
Pēteris
Cilinskis
Gunārs
Cīrelsons
Samārijs
Čardiņina
Marija
Dimiters
Artūrs
Dunkers
Oļģerts
Dzenītis
Ģirts
Egliens
Servīns
Eiduss
Aleksandrs
Epners
Ansis
Fedorenko
Jevgēnijs
Folkmanis
Vilnis
Frijārs
Visvaldis
Gaigals
Laimonis
Gailis
Vladimirs
Gorjajevs
Rostislavs
Grantiņš
Jānis
Grasmanis
Laimonis
Grauze
Ēriks
Gribermans
Aleksandrs
Indriksons
Gunārs
Jākobsons
Valentīns
Jankonskis
Pāvels
Kalpiņš
Voldemārs
Kaminskis
Juris
Kinstlers
Harijs
Krenbergs
Imants
Kroģis
Valdis
Krūmiņš
Varis
Kublanovs
Osvalds
Leimanis
Aleksandrs
Leimanis
Leonīds
Līkums
Herberts
Lorencs
Viktors
Margoļins
Jevgēnijs
Masa
Irina
Mass
Vadims
Melnāre
Austra
Milbrets
Arnolds
Mūrnieks
Jānis
Neretniece
Armida Ada
Nogins
Jurijs
Noriņš
Arvīds
Osis
Jānis
PasternakaFreimane
Lidija
Pauzers
Uldis
Piesis
Gunārs
Piesis
Kārlis
Pjarns
Mihails
Pļaviņš
Juris
Pļuts
Viktors
Podnieks
Boriss
Podnieks
Juris
Pranda
Rasma
Ratnieks
Gunārs
Riekstiņš
Elmārs
Riepša
Viktors
Ritenberga
Dzidra
Rudzītis
Māris
Sīmanis
Dāvis
Skulte
Ådolfs
Slapiņš
Andris
Smuškēvičs
Ābrams
Sovers
Boriss
Stiprais
Juris
Šaporina
Natālija
Šeļepeņš
Viktors
Šneiderovs
MoisejsMihails
Šuļatins
Hermanis
Vanags
Jūlijs
Vazdiks
Uldis
Verhoustinskis
Dmitrijs
Veselkovs
Pjotrs
Videnieks
Alfrēds
Vīgners
Ivars
Višņevskis
Alfrēds
Vītols
Zigurds
Volkova
Vilhelmīne
Zandbergs
Voldemārs
Zariņš
Marģers
Zolotonoss
Nikolajs
Zvaigzne
Gvido


e-mail: latfilma@erseta.lv


www.latfilma.lv - Home
Filmmakers
Organisations
Films
News!

Materials published in this web site are subjects to copyright. No copying or
publishing permitted without written authorisation from authors of this material.
Information provider:
LKS&GILDE. Information provider is responsible for the contents of published materials.
Design and sequence © Gilde film studio, 1998