DALĪBNIEKI
REFERĀTI
FILMAS
SIMPOZIJI
VSTURE
LATFILMA


2005. gada 16. Starptautiskais Eiropas Dokumentālā Kino Simpozijs
Cik jauns ir “jaunais” dokumentālais kino?


Veiksmīgi noslēdzies 16. Eiropas Dokumentālā kino simpozijs, kurš notika 2005. gadā no 10. – 15. septembrim. Simpozijā piedalījās 24 dalībnieki no 13 valstīm un Latvijas pārstāvji, kā arī Kultūras akadēmijas un Latvijas Universitātes studenti un daudzi dokumentālā kino interesenti un kino profesionāļi.

Simpozijs tradicionāli sākās ar Rīgas apskati no Pēterbaznicas torņa un dalībnieku iepazīšanos „Mazajā Ģildē“

Simpozijs vecināja dokumentālā kino veidotāju sadarbību kopējā Eiropas saimē.

Kinoteātrā “Rīga” trīs dienās tika demonstrētas 35 dokumentālas filmas, kam sekoja domu apmaiņa, kur autoriem bija iespēja noklausīties simpozija dalībnieku un skatītāju viedokli un diskutēt par ekrānā redzēto.  Simpozija dalībnieki noskatījās 9 Latvijas dokumentalās filmas, piedalījās apaļā galda debatēs un sarunās kuluāros

Dažādu valstu kino teorētiķi  nolasīja 12 interesantus referatus.

15 gadi, kas bija pagājuši kopš PSRS sabrukšanas un Centrāl- un Austrumeiropas, kā arī Krievijas tautu atbrīvošanās no totalitārisma žņaugiem, būtiski ietekmējot vēstures gaitu visā pasaulē, Šajos gados mākslā bija ienākusi jauna paaudze ar  jaunu, principiāli atšķirīgu dzīves pieredzi, kas izpaudās viņu filmās.No otras puses,  arī vecāko paaudžu mākslinieki, ir noskaidrojuši savas attiecības ar pagātni, konfrontējuši to ar tagadni un tās gaismā dziļāk izpratuši sevi, atjauninājuši savu daiļradi. Īpaši spilgti šie procesi bija ietekmējuši dokumentālā kino, ņemot vērā tā ciešo saikni ar īstenību.

Šķita, ka šīs pārmaiņas visvairāk bija skārušas attiecīgā reģiona valstu iedzīvotājus, to skaitā, neapšaubāmi, arī māksliniekus. Arī citur pasaulē risinājās satraucoši procesi, kas būtiski ietekmēja cilvēku dzīvi un radīja jaunas pieredzes un īstenības redzējumus, kas atspoguļojas dokumentālajā kinematogrāfijā,

Tādi bija mūsu pamatapsvērumi, izvēloties tēmu 2005. gada simpozijam. Īpaši jāuzsver, ka runa ir ne tikai par filmām, kas tieši atspoguļo minētās norises, bet arī par to, kā šie notikumi atspoguļojas cilvēku likteņos, viņu attiecībās ar sevi, citiem un īstenību kopumā.

Simpoziju finansiāli atbalstija no Latvijas Nacionālā Kinematogrāfijas centra, Kultūrkapitāla fonds,  Nordic Baltic Film Fund, Norvēģijas vēstniecība, Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā. Informativo atbalstu sniedza Latvijas Radio, LTV, LETA, laikraksti Diena un Neatkarīgā avīze.Simpozija organizatori
Ivars Seleckis Kinorežisors/EDKS valdes priekšsēdētājs
Ābrams Kleckins Kino zinātnieks Latvijas Valsts Universitāte
Mihails Savisko Žurnālists
Agris Redovičs Kino zinātnieks Rīgas Kino Muzejs
Andrejs Apsītis Nacionālais Kino Centrs
Andris Rozenbergs Nacionālais Kino Centrs
Romualds Pipars Kinorežisors/Tehniskais direktors
Baiba Urbāne Simpozija direktore

www.latfilma.lv - Home
Filmmakers
Organisations
Films
News!
Materials published in this web site are subjects to copyright. No copying or
publishing permitted without written authorisation from authors of this material.
Information provid
er: Baiba Urbane EDKSGILDE. Information provider is responsible for the contents of published materials.
Design and sequence © Gilde film studio, 1998